عکسهایی از ساخت راه‌آهن سراسری توسط رضا شاهعکسهایی از ساخت راه‌آهن سراسری توسط رضا شاه


رضا شاه هزینه راه‌آهن سراسری را بدون استقراض خارجی و تنها از مالیات بر چای، قند و شکر تأمین کرد.
http://gordon2k.wordpress.com/2012/01/31/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر