رضا پهلوی در "العربیه RP- Alarabia


Description: شاهزاده رضا پهلوی

ضمن تقاضاى محاکمه بين المللى براى آيت الله خامنه اى

رضا پهلوی در "العربیه": اسرائيل به جاى حمله به ایران، به مخالفان کمک کند

شاهزاده رضا پهلوى آخرین ولیعهد ایران در مصاحبه با تلويزيون "العربيه" از اسرائيل خواست سوداى حمله به ايران را از سر بدر کند، ولى براى بهبود اوضاع منطقه و ايران، به مخالفان ايرانى کمک کند.
وليعهد سابق ايران که اکنون 52 ساله است در اين مصاحبه که جمعه 18-5-2012 در ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت مکه مکرمه (9:30 شب به وقت دبى) از تلویزیون العربيه پخش مى شود، چنين حمله احتمالى را "موجب ایجاد شکافى بى سابقه بين ملتهاى ايران و اسرائيل" دانست.
او که مواضع و اعتقادات خود را در باره مسايل مختلفى در مصاحبه با برنامه "نقطه نظام" العربيه، بيان کرده است، مى گويد: "نبايد اسرائيل به خاطر برنامه اتمى ايران به کشور ما حمله کند، بلکه بايد براى سرنگونى رژيم کنونى به مخالفان کمک نمايد".
در اين مصاحبه رضا پهلوى خاطرنشان مى سازد: "اگر جنگى صورت گيرد شکافهايى پديد خواهد آورد که از زمان کورش کبير تا به حال بين مردم ايران و ملت يهود به وجود نيامده است".
وى به "حسن معوض" مجرى برنامه مى گويد: "بايد اين را بدانيد که ملت ايران به تاريخ و فرهنگ خود افتخار مى کند. کورش بزرگ ما اولين کسى بود که پس از آزاد سازى بردگان يهود در حمله اش به بابل، حقوق بشر را مطرح کرد و به يهوديان در ساختن معابدشان کمک نمود. اکنون ما فرزندان کورش و ملکه ايستر هستيم. لذا مى خواهيم به يهوديان بگوييم شما تا حدى وجودتان را به ما مديون هستيد. آيا اکنون مى خواهيد نابودمان کنيد يا ياريمان دهيد؟
شاهزاده در اينجا با اشاره به ابراز دوستى متقابل مردمانى از اسرائيل و ايران در کمپينهاى اينترنتى، چنين فعاليت هايى را علايمى مثبت ارزيابى مى کند.
او تاکيد مى کند که "درگيرى نظامى، برنامه اتمى ايران را متوقف نمى کند، بلکه در بهترين حالت فقط مى تواند آن را به تاخير بياندازد. در نهايت، جهانيان به اين نتيجه خواهند رسيد که عليه رژيم ديکتاتورى حاکم متحد شوند".

دخالت با هدف تغییر

رضا پهلوي در اين مصاحبه مى گويد: من از دخالت بين المللى از نوعى که در عراق پيش آمد حمايت نمى کنم. آن رويداد يک اشتباه اساسى بود.
او مى افزايد: گاه مى بينيم که عصيان مدنى براى سقوط نظام صورت مى گيرد و به اعمال خشونت روى نمى آورد، ليکن حمايت لازم بين المللى را از آن به عمل نمى آید.
وليعهد سابق ايران مى گويد: "مردم ايران به روشنى نشان دادند که از رژيم حاکم دل خوشى ندارند و خواهان سرنگونى آن مى باشند. اما ایرانیان قصد خشونت مسلحانه ندارند و مى خواهند بدون خونريزى و با عصيان مدنى به هدف برسند".
شاهزاده به زمانى اشاره مى کند که مردم عليه نتايج انتخابات 2009 به خيابانها ريختند، سپس مى گويد: در تظاهرات جنبش سبز پلاکاردهايى حمل شد که در آنها از پريزيدنت اوباما سوال مى شد که با مردم معترض است يا با رژيم حاکم؟ اين يک تقاضاى آشکار براى کمک و دخالت است. مردم ما از جهان توقع يارى داشتند.
او به صراحت اظهار مى دارد: "سياست خارجى امريکا فرصت ارزشمند تغيير و کمک را در تلاش براى مذاکره با رژيم هدر داد، حال آنکه اين رژيم دنبال چنين فرصتى براى کسب وقت لازم بود تا به اهداف خود برسد".
رضا پهلوى مى گويد: در غياب شفافيت، اکنون جهان بر سر اين دو راهى قرار گرفته است؛ يك راه ديپلماسى ناموفق، و راه ديگر خطر ضربه نظامى است که من مثل بسيارى از ايرانيان با آن مخالفم.
وى مشکل قوميت ها در ايران را حل شدنى دانست به شرط آنکه بنا به گفته اش "از تمرکز قدرت و اختيارات در پايتخت خوددارى شود و مناطق از امکانات بيشترى نزدیک به خودمختاری برخوردار شوند". او مى افزايد: زبان رسمى براى کشور لازم است، اما بايد هر کدام از قوميت ها بتوانند از فرهنگ و زبان خود پاسدارى کنند.

دموکراسی، مشارکت، مذاکره

رضا پهلوى که با حضور در استودیوی العربیه در واشينگتن با برنامه "نقطه نظام" مصاحبه کرده است، دولت متمرکز را براى ایران که از قوميت هاى مختلفى تشکيل شده است، مناسب ندانسته، اما در عين حال مى گويد که طرفدار فدراليسم نيست.
او در باره "نظام مطلوب خود براى آينده ايران" مى گويد: من بر ايجاد حکومتى دموکراتيک با نظام پارلمانى تاکيد دارم. اما اينکه سيستم اداره کشور در آينده پادشاهى باشد يا جمهورى، اين را بايد مجلس موسسان منتخب از سوى مردم تعيين کند. من به نوبه خود آماده ارايه خدماتى هستم که هموطنانم از من بخواهند.
شاهزاده در جاى ديگرى از اين مصاحبه اظهار مى دارد: نمى گويم که نظام شاهى ما بى عيب بود. اما اصلا نمى توان آن را با نظام فعلى مقايسه کرد. عمده ترين ايرادى که از رژيم گذشته مى گرفتند فقدان آزادى و مشارکت سياسى بود. اما مى دانيم که ساير آزاديها برقرار بود. وقتى اکنون مى بينيم که آزاديهاى اساسى و اجتماعى وجود ندارد و وضع زنان و اقليت هاى دينى و قومى بدتر شده است، نمى توانيم از مقايسه سخن بگوييم. با اين حال، من هميشه علناً از نقاط ضعف رژيم سابق گفته ام.
رضا پهلوى ابراز عقيده مى کند که "بايد از تاريخ عبرت گرفت، خطاها را تصحيح کرد و با داشتن سيستم قضايى مناسب از تمرکز قدرت پرهيز نمود".
وى در باره اختلاف ايران و امارات بر سر "جزاير سه گانه" می گوید: "هر حکومت دموکراتيکى که در ايران بر سر کار آيد، بايد با احساس مسئوليت و به نحوى کاملاً متفاوت به موضوع بپردازد، با احترام و همکارى متقابل با کشورهاى همسايه برخورد کند و از شيوه هاى خصمانه کنونى بپرهيزد".
وليعهد سابق ايران اظهار می دارد: جايى براى نزاع با همسايگان نداريم، زيرا قراردادى با آنان داريم و بايد بر اساس قرارداد عمل کنيم. اما اهداف خاص حکومت کنونى ايران در منطقه بر کسى پوشيده نيست.
وى بر رعايت قوانين بين المللى و اسناد امضا شده تاکيد کرده و مى گويد: به نظر من همه مسايل قابل حل هستند. زيرا با وجود يک نظام متفاوت که توافق ها را محترم بشمارد و مراجعه به معاهدات و عرف ديپلماتيک و راه حلهاى مسالمت آميز را بخواهد، احتمال هر مناقشه اى بعيد به نظر مى رسد.

تروریسم و محاکمه

رضا پهلوى در اين مصاحبه، حکومت ايران را "حامی و ترويج کننده تروريسم و تندروى" شناخته و مى گويد: براى وادار کردن رژيم ايران به رفتار مناسب نمى توان تنها بر فشارهاى خارجى از قبيل تحريم هاى اقتصادى متکى بود. براى جلوگيرى از يک جنگ تمام عيار، مى بايست يگانه راه حل صحيح را برگزيد".
وى اين راه را "فشار از درون و کمک به مردم ايران براى مقابله با رژيم" تلقى مى کند. او مى گويد که هم با اشغال مخالف است و هم با دخالت خارجى.
وقتى مجرى برنامه از شاهزاده مى پرسد که اگر کمک خارجى قابل توجيه است چرا مجاهدين خلق را در يارى گرفتن از صدام تخطئه مى کنيد، شاهزاده پاسخ مى دهد: "وقتى در مصر بودم و صدام به ايران حمله کرد، براى فرمانده نيروى هوايى ايران نامه نوشتم و اعلام آمادگى کردم که به رغم وجود حاکميت خمينى حاضرم با توجه به تخصصم به عنوان يک خلبان در ميهنم باشم و عليه متجاوزان بجنگم. موضع من فرق دارد و من نمى خواهم دولتى را به حمله به کشورم تشويق کنم. من از عصيان مدنى و فشار و حمله از درون حمايت مى کنم. از کشورهاى همسايه هم انتظار دارم کمک کنند، زيرا آنها عملاً از تلاش هاى اين رژيم در ايجاد ناامنى در منطقه متضرر هستند.
او مى افزايد: به هر حال اگر يک کشور بيگانه به ايران حمله کند، من به وظيفه ملى خود در دفاع از ايران عمل مى کنم.
رضا پهلوى، آيت الله خامنه اى رهبر ايران را "مقصر همه چيز" مى داند و اظهار مى دارد که "متاسفانه ايران عضو پيمان رُم نشده است تا بتوان رهبرى آن را به دادگاه لاهه کشاند. ولى مى توان از طريق شوراى امنيت در همين زمينه فعاليت کرد".
وى به اقدام خود در زمينه بازکردن پرونده اى براى رهبرى ايران در شوراى امنيت اشاره کرده، خبر از آن مى دهد که "اين اقدام مورد حمايت و تاييد بسيارى از نيروهاى فعال ايرانى حتى از درون نظام قرار گرفته است".
سپس با تاکید بر اینکه تقاضایش در این زمینه از سوی شورای امنیت دریافت شده، مى افزايد: کارشناسان حقوقى چند کشور گفته اند که ادله و مدارک ارایه شده، می تواند پرونده را به شورای امنیت و از آنجا به دادگاه جنایات بین الملل بکشاند.
او بر "فرهنگ مشارکت و دموکراسى" تاکيد مى کند و مى گويد که "براى آينده ايران تکيه بر منشور سازمان ملل و قوانين بين المللى حقوق بشر را مفيد و ضرورى مى داند".
شاهزاده پهلوى در اين مصاحبه از مردم منطقه مى خواهد که اجازه ندهند قدرتهاى بزرگ جهان با سرنوشتشان بازى کنند. او مى گويد: ما بايد با هم در صلح و سازش زندگى کنيم. فارس و عرب، شيعه و سنى، نبايد اجازه دهيم بحرانى بين ما به وجود آيد.
وى مى افزايد: حتى نزاع فلسطينى – اسرائيلى از سوى يک ايران دموکراتيک در جهت حل و فصل پيش مى رود. همکارىها، بازار مشترک، سرمايه گذاريها و معاهدات امنيت منطقه اى همه و همه به آرامش جوامع ما کمک مى کند. ما طرح ملک عبدالله را که در زمان وليعهدى اش براى صلح خاورميانه ارايه کرد دنبال خواهيم کرد و آن را به ثمر خواهيم نشاند. مهم آن است که نظامى مسئول و دموکراتيک در کشورمان برقرار شود.
Please forward this email to your friends

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر