واقعا فاطمه زهرا از کجا شیرینی صیغه را مزمزه کرده بود!!!؟


واقعا فاطمه زهرا از کجا شیرینی صیغه را مزمزه کرده بود!!!؟

مگه خودش چند بار صیغه عربها شده بود !!!؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر