هممیهنم بیندیش بهترین چیزو آنرا برایت آرزومندم


بهترین ها برای تو

1- به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد... به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد... و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد...
www.sohagroup.com2 - هوس بازان کسی راکه زیبا می بینند دوست دارند... اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند...
www.sohagroup.com

3- وقتی در زندگی به یک در بسته رسیدی نترس و نا امید نشو... چون اگه قرار بود در باز نشود جای آن دیوار می گذاشتند...

www.sohagroup.com
4- آنچه که هستی، هدیه خداوند است و آنچه که خواهی شد، هدیه تو به خداوند... پس بی نظیر باش. ..

www.sohagroup.com
5- شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار دیگران در آن نباشد...

www.sohagroup.com

6- بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای می روید...

www.sohagroup.com
7- وقتی زندگی برایت خیلی سخت شد به یاد بیاور که دریای آرام، ناخدای قهرمان نمی سازد. ..

www.sohagroup.com
8- هر اندیشه ی شایسته ای، به چهره انسان زیبائی می بخشد...

www.sohagroup.com9- قابل اعتماد بودن ارزشمند تر از دوست داشتنی بودن است. ..

www.sohagroup.com

10- نگو: شب شده است. .. : بگو صبح در راه است

www.sohagroup.com