حکم : اعدام سحرگاه شوم چنین روزی ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ در زندان قصر به حکم دادگاه انقلاب { صادق خلخالی و آیت الله آذزی


نام : امیرحسین
نام خانوادگی : ربیعی
متولد :  ۱۱ اسفند ۱۳۰۹ در کرمانشاه 

منسب / رسته : سپهبد خلبان 

تحصیلات و مدارج : 

۱۳۲۹ – ۱۳۳۰: دانشجوی دانشکده خلبانی
۱۳۳۰ – ۱۳۳۱: آموزش خلبانی در پایگاههای Reese ویلیامز نیروی هوایی ایالات متحده
۱۳۳۸: دوره استاد خلبانی در پایگاه هوایی فورستنفلدبروک آلمان غربی
۱۳۳۹: دوره عالی مدرسه افسران اسکادران، پایگاه هوایی ماکسول، آلاباما ایالات متحده
۱۳۴۳: مدرسه استاد خلبانی اف-۵ پایگاه هوایی ویلیامز، آریزونا ایالات متحده
۱۳۵۲: دوره عالی مدیریت ۵ هفته‌ای مدرسه عالی نیروی دریایی ایالات متحده، مونتری کالیفرنیا
دوره آموزش خلبانی جت آلمان غربی
دوره آموزش استاد خلبانی جت آلمان غربی
کالج فرماندهی و ستاد ایالات متحده
دوره آموزش استاد خلبانی آلمان غربی
دوره مدیریت ADC
دوره عملیات هوا زمین A/G و CAS/BAI آلمان غربی

• مسئولیت‌ها 

رئیس باشگاه هوایی
عضو باشگاه شاهنشاهی کشور
۱۳۳۵ – ۱۳۳۸: خلبان شکاری در گردان یکم شکاری مهرآباد تهران
۱۳۳۶ – ۱۳۳۸: دوره استاد خلبان جت در نیروی هوایی ایالات متحده در محل پایگاه هوایی فورستنفلدبروک
۱۳۴۱ – ۱۳۴۴: فرمانده اسکادران در گردان دوم شکاری
۱۳۴۵ – ۱۳۴۶: مدیر عملیات گردان یکم شکاری تهران
۱۳۳۷ – ۱۳۴۱: عضو تیم آکروجت تاج طلایی با هواپیمای اف-۸۴
۱۳۴۱ – ۱۳۴۸: فرمانده تیم پروازی تیم آکروجت تاج طلایی
دو ماه خدمت در سمت فرماندهی اسکادران حافظ صلح سازمان ملل متحد در کنگو
خلبان، گروه دوم، اسکادران هوایی، گردان شکاری، پایگاه سوم شکاری
خلبان اول، گروه دوم، اسکادران هوایی، گردان شکاری، پایگاه سوم شکاری
فرمانده گروه دوم اسکادران هوایی، گردان شکاری، پایگاه سوم شکاری
فرمانده اسکادران سوم جت اف-۸۴، گردان شکاری
فرمانده اسکادران چهارم شکاری بمب‌افکن پایگاه دوم شکاری
فرمانده اسکادران سوم شکاری بمب‌افکن پایگاه دوم شکاری
فرمانده اسکادران ۱۱۰ شکاری تاکتیکی پایگاه یکم شکاری
رئیس عملیات پایگاه یکم شکاری
جانشین فرمانده پایگاه یکم شکاری
فرمانده، فرماندهی تاکتیکی هوایی
۱۳۵۴ – ۱۳۵۷: فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی

 اتهام :  فساد فی الارض !!!

دقاعیۀ :
 من مفسد فی‌الارض نیستم، من مفسد فی‌السماء هستم.

جکم : اعدام سجرگاه شوم چنین روزی ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ در زندان قصر به جکم دادگاه انقلاب { صادق خلخالی و آیت الله آذزی }

روح بلند و استوار و یاد ارجمندش در سال روز پرواز جاودانگی اش به نام تمام عقاب های زنده و سرافراز یا جان باخته و چاوید چهارمین قدرت برتر هوایی جهان ؛ در دفاع از کیان ایران ، گرامی باد.

ادمین کــــــــورش : @[409794345728820:274:اســــلحـــه های بـــرتــــر]
نام : امیرحسین
نام خانوادگی : ربیعی
متولد : ۱۱ اسفند ۱۳۰۹ در کرمانشاه

منسب / رسته : سپهبد خلبان
...
تحصیلات و مدارج :

۱۳۲۹ – ۱۳۳۰: دانشجوی دانشکده خلبانی
۱۳۳۰ – ۱۳۳۱: آموزش خلبانی در پایگاههای Reese ویلیامز نیروی هوایی ایالات متحده
۱۳۳۸: دوره استاد خلبانی در پایگاه هوایی فورستنفلدبروک آلمان غربی
۱۳۳۹: دوره عالی مدرسه افسران اسکادران، پایگاه هوایی ماکسول، آلاباما ایالات متحده
۱۳۴۳: مدرسه استاد خلبانی اف-۵ پایگاه هوایی ویلیامز، آریزونا ایالات متحده
۱۳۵۲: دوره عالی مدیریت ۵ هفته‌ای مدرسه عالی نیروی دریایی ایالات متحده، مونتری کالیفرنیا
دوره آموزش خلبانی جت آلمان غربی
دوره آموزش استاد خلبانی جت آلمان غربی
کالج فرماندهی و ستاد ایالات متحده
دوره آموزش استاد خلبانی آلمان غربی
دوره مدیریت ADC
دوره عملیات هوا زمین A/G و CAS/BAI آلمان غربی

• مسئولیت‌ها


رئیس باشگاه هوایی
عضو باشگاه شاهنشاهی کشور
۱۳۳۵ – ۱۳۳۸: خلبان شکاری در گردان یکم شکاری مهرآباد تهران
۱۳۳۶ – ۱۳۳۸: دوره استاد خلبان جت در نیروی هوایی ایالات متحده در محل پایگاه هوایی فورستنفلدبروک
۱۳۴۱ – ۱۳۴۴: فرمانده اسکادران در گردان دوم شکاری
۱۳۴۵ – ۱۳۴۶: مدیر عملیات گردان یکم شکاری تهران
۱۳۳۷ – ۱۳۴۱: عضو تیم آکروجت تاج طلایی با هواپیمای اف-۸۴
۱۳۴۱ – ۱۳۴۸: فرمانده تیم پروازی تیم آکروجت تاج طلایی
دو ماه خدمت در سمت فرماندهی اسکادران حافظ صلح سازمان ملل متحد در کنگو
خلبان، گروه دوم، اسکادران هوایی، گردان شکاری، پایگاه سوم شکاری
خلبان اول، گروه دوم، اسکادران هوایی، گردان شکاری، پایگاه سوم شکاری
فرمانده گروه دوم اسکادران هوایی، گردان شکاری، پایگاه سوم شکاری
فرمانده اسکادران سوم جت اف-۸۴، گردان شکاری
فرمانده اسکادران چهارم شکاری بمب‌افکن پایگاه دوم شکاری
فرمانده اسکادران سوم شکاری بمب‌افکن پایگاه دوم شکاری
فرمانده اسکادران ۱۱۰ شکاری تاکتیکی پایگاه یکم شکاری
رئیس عملیات پایگاه یکم شکاری
جانشین فرمانده پایگاه یکم شکاری
فرمانده، فرماندهی تاکتیکی هوایی
۱۳۵۴ – ۱۳۵۷: فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی

اتهام : فساد فی الارض !!!

دقاعیۀ :
من مفسد فی‌الارض نیستم، من مفسد فی‌السماء هستم.

جکم : اعدام سجرگاه شوم چنین روزی ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ در زندان قصر به جکم دادگاه انقلاب { صادق خلخالی و آیت الله آذزی }

روح بلند و استوار و یاد ارجمندش در سال روز پرواز جاودانگی اش به نام تمام عقاب های زنده و سرافراز یا جان باخته و چاوید چهارمین قدرت برتر هوایی جهان ؛ در دفاع از کیان ایران ، گرامی باد