بیایید کلبه ای برای خدا بسازیم
در هر سال میلیونها ایرانی میلیاردها  سرمایه خود و دیگران را خرج کرده به جیب عربستان میریزند تا خدا و خانه اش را طواف کنند و حاجی یا حاجیه شوند.

مگر نمی شود این همه ثروت را برای درمان درد ایرانیان دردمند سرمایه گذاری کرد؟

مگر در ایران یا جای دیگری خدا نیست؟...

مگر خدا پس از میلیاردها سال خدایی نتوانسته خارج از عربستان کلبه کوچکی برای خود بسازد و یا لااقل اجاره کند؟!!!

بیایید یک بار هم که شده با مهرورزی به این سرزمین کهن و مردان و زنان خسته چه پیر و چه جوان نظری بیندازیم.

جوانان غیور ایرانی در دام اعتیاد و اختناق پیر می شوند و نفله و پیران غرور باخته به انتظار مرگ .....

بیایید خدا را به ایران دعوت کنیم و کلبه ای کوچک برایش بسازیم.

بیایید به خدا, نه الله زرپرستان و خاک فروشان لحظه ای اندیشه کنیم....
با مهر

ندا سلطانفر

به یاد پدر روانشادم که مشوق من بود

2004