کمپین برای پاسداری از حقوق مردم ایران در دریای کاسپیناگر خاک بود بعدا با زور ارتشم بود پسش میگرفتیم.  سر آب هم مجبور بشیم بجنگیم به موقعش می جنگیم. اما فعلا دشمن داخلی هم در کنار خارجی داریم. نخست خانه را اباد میکنیم سپس .... این روزها هم میگذرد 😉 please sign this petition
 دوستان پس از امضا این لینک را برای دوستان خود هم بفرستید. Russia is trying to take more water borders of Iran. They are miss using our internal situation and trying to take advantage. But these days gonna get over and....هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر