چهارم و پنجم امرداد سالروز درگذشت دو ابر شاه ایرانی


 ایران ویران شده قدری را آباد ساختند. یادشان گرامی و راهشان ادامه خواهد داشت. تخم و ترکه دشمنان در ایران بازمانده های تازیان و مغول و روس به زبان ما صحبت می‌کنند اما اصالت ایرانی ندارند. عجیب نیست دشمن پهلوی بوده یا هستند . 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر