VPN برای وصل شدن به اینترنت جهانی

 خواهش میکنم در تمام گروه ها پخش کنید.


برای وصل شدن به اینترنت 

جهانی این vpn رو نصب کنیدhttps://play.google.com/store/apps/details?id=us.ultrasurf.mobile.ultrasurf


و در قسمت پروکسی یکی از اینهایی که تو عکسه رو وارد کنید5.161.100.145:1080  SOCKS5  

185.26.32.93:5678  SOCKS4  

80.191.169.79:4145  SOCKS4  

94.74.166.97:808  HTTP  

185.171.54.26:4153  SOCKS4  

188.93.64.242:4153  SOCKS4  

46.100.10.3:4153  SOCKS4  

185.126.40.232:4153  SOCKS4  

78.38.67.80:4145  SOCKS4  

88.135.41.194:4153  SOCKS4  

5.22.196.30:8080  HTTP  

78.158.160.137:60003  SOCKS4  

46.209.47.2:1081  SOCKS4  


78.38.67.80:4145  SOCKS494.182.26.44:  4153  SOCKS4

5.202.159.64   5678  SOCKS4


اين براى وصل كردن مجدد واتساب هست.


💪👍👏

لطفا برای همه ارسال کنید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر