مبارزان راه آزادی را اعدام نکنید!

  

محسن شکاری

مجید رضارهنورد


محمد مهدی کرمی ، محمد حسینیمحسن شکاری، کارگر کافه
مجیدرضا رهنورد، کارگر میوه‌فروشی
محمدمهدی کرمی، پسر کارگر دستفروش
سیدمحمد حسینی، کارگر مرغ‌داری

جوونای متعرض زیر بار فشار اقتصادی و فساد و ظلم به ستوه اومدن و چیزی جز یه زندگی عادی نمیخواستن.
اینه حکومت مستضعفین که خمینی وعده اش رو داده بود !
  هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر