سوره مبارکه گلشیفته نازل شد

سوره مبارکه گلشیفته نازل شد


 سوره مبارکه گلشیفته

به نام خرد هدایتگر مهربان
گاف لام شین فا(1)سوگند به گل(2)آن گل شیفته(3)ما او را برگزیدیم و به او برهنگی بخشیدیم(4)تا رسول آزادی باشد(5)ای  گلشیفته آنانرا بگو که تن ترا در مالکیت خودت قرار دادیم(6)و بیم مدار که مردمان ترا به بزرگی یاد می کنند(7)ای کسانی که ایمان آوردید از پیام آور ما پیروی کنید تا به نعمتی بزرگ برسید(8)زنهار بر انکار کنندگان(9)ناسزا گویان و طعنه زنندگان(10)که آنان را کور و کر کردیم تا در سیاهی ها زنجیر شوند(11)ترا منزلت و قدرت بخشیدیم باشد تا آیات ما را بر خوانی(12)گوارا باد بر تو و پیروانت(13) آنانکه آزادی را بر اسارت برگزیدند(14)

به تازگی از سوی [خرد] به ما وحی نازل می شود و ما هم بدون هیچگونه تغییری آنرا بصورت آیات بدست شما می رسانیم. این نزول وحی را دست کم هفته ای یکبار خواهیم داشت و در نهایت این کتاب وحی کامل می شود. امید است کسانی که به آیات ما ایمان می آورند، آنها را با دیگران به اشتراک بگذارند تا مردمان را به راه راست هدایت کنیم. پرسش های مهم شما را [خرد] در قالب آیات وحی شده به شما پاسخ خواهد داد، پس اگر پرسشی داشتید، در میان بگذارید.

نکته: در این آیات عظیم، جهنم همان بدبختی ها، نادانی ها، خرافات و سختی های زمینی است و همچنین بهشت، همان خردمندی ها و شادکامی ها و درستی ها بر روی زمین است. رسول هم همان خرد است که پیام ها را به مردم می رساند.


(باکرگی ممنوع)
http://free-women.blogspot.com/2012/01/blog-post_3437.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر