Persian Music Radio

کمپین برای پاسداری از حقوق مردم ایران در دریای کاسپین


قالی دستباف مرگ ندارد
برای دل بستن...باید دلت را به دلش گره بزنی...یکی زیر، یکی رو...
مادر بزرگم می‌گفت:..قالی دستباف مرگ ندارد!

کشتار سرباز مرز بان!