هم میهنم من با ما باش

درسته که نوروز تمام شد اما هر روزی می تونه روز نویی باشه چرا بچه ایرانی عزیزم باید با لباسی که می بینید باشه اما کشورهای دیگه این گونه نباشه. مردمم به داد هم برسیم. دست به دست هم بدیم آغاز کنیم دوستی ها و مهربانیها را. از همین امروز شروع کنیم. نه شروع کنم. اگر هوای هم را داشته باشیم خود به خود سزاوار داشتن دولت و حکومتی بهتر خواهیم بود. هنوز هم فرصت هست هممیهنان من.. کوتاهی نکنیم زمانی که مسولیتهایی به این سنگینی به دوش ماست.. من هر روز از خودم و شما خواهم پرسید شما هم برای خودتون بنویسید چه کمکی در را ه پیشرفت و بهبودی و جلوگیری از فقر در پیش گرفتید. چشمهای مردم ناتوان به راه توانمندانی چون شماها هستند. بیایید تا با هم توانایی را به آنها برگردانیم. این وظیفه ماست که ایران را آباد کنیم , آزاد و بسازیمش. من و شما هر کدام به سهم خودمان و در حد توانایی. سرزمین مادری امیدش به فرزندانش هست. چشمهایت را باز کن اون اشک را میبینی. با شنوایهایت صدای بغز سرزمینمان را می شنوی؟هممیهنان با هم باشیم در راستای آزادی و پیروزی و شادی و موفقیت ها.
ندا سطانفر

هر کدوممون حتما حتما میتونیم فقط برا 1 بچه لباس عید بخریم و دلش رو شاد کنیم...حتما می تونیم و ههمون حتما 1 نفرو میشناسیم که بخوایم برا عید بهش کمک کنیم و مطمئن باشیم به دست خود خودش میرسه...بیاین نه اینجا بلکه به خودمون قول بدیم که این کار رو تا قبل از شروع سال جدید انجام میدیم ♥♥

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر