درود بر شرف وغیرتت ؛ ایرانی

درود بر شرف وغیرتت ؛ ایرانی
به افتخار این پهلوان ایرانی
همه به اشتراک بگذارید...

پهلوانی که نامش کمتر شنیده شد...
پهلوانی که
برای پاسداری از نام پاک خلیج پارس
از
دو میلیارد تومان گذشت...

محمد حسین کبادی شناگر بزرگ ایرانی
که تاکنون بیش از ۸۰۰ کیلومتر از طول خلیج پارس را شنا کرده
پیشنهاد دو میلیارد تومانی اماراتی
ها را رد کرد...

محمد حسین کبادی ادامه داده که
اماراتی
ها برای اینکه من این پروژه را در مرز آنها
و به نام جعلی خلیج ع..ر..ب..ی..
انجام دهم دو میلیارد تومان وجه نقد بورسه
تحصیلی تا مقطع دکترا در بهترین دانشگاه
های دنیا
و اقامت آمریکا پیشنهاد دادند
اما بنده قبول نکردم
(((درود به شرفت)))

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر