Persian Music Radio

واقعا فاطمه زهرا از کجا شیرینی صیغه را مزمزه کرده بود!!!؟


واقعا فاطمه زهرا از کجا شیرینی صیغه را مزمزه کرده بود!!!؟

مگه خودش چند بار صیغه عربها شده بود !!!؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر