اولین جلسه حمایت از شورای ملی فردا شنبه در لندن


خواهشمندیم اگر برایتان امکان دارد فراخوان زیر را به هر وسیله ممکن به دوستان و آشنایان خود اطلاع دهید و اگر با رسانه ای در تماس هستید با رفتن روی خط تلفن برنامه سازان را از این حرکت خود جوش مردم با اطلاع سازید و متذکر شوید که این حرکت از مردم کوچه و بازار است و به هیچ شخص یا گروهی وابسته نیست از شما عزیز، اگر برنامه ساز رادیو یا تلویزیون میباشید انتظار میرود در اینمورد با مردم گفتگو کنید.
امید میرود بقیه میهن دوستان و کسانیکه خواهان آزادی ایران هستنند در هر کشور و یا شهری که زندگی میکنند این روند را ادامه دهند.
یاد آوری:اولین جلسه فردا شنبه در لندن از ساعت 7:30تا 9:30
اطلاعیه مردم کوچه و بازار، خواهان آزادی ایران و طرفداری از شورای ملی
ما طرفداران آزادی ایران بدون گوش کردن به دروغگویان روشنفکر که در درازای این 33 سال همیشه بعناوین مختلف باز دارنده آزادی ایران شده و میشوند دیگر کاری نداریم.این بار بگونه خودجوش به طرفداری از روزنه ای که میتواند ایران را آزاد کند از شورای ملی و منشور پیشنهادی حمایت کرده و امیدواریم که ما مردم کوچه و بازار با بدست گرفتن این حرکت به دست خود بتوانیم دست بدست هم چه چپگرا و راستگرا بدون جدایی طلب و بازنگری جدی در بند 11 ایران را آزاد کنیم.
بدین مناسبت در طرفداری از منشور پیشنهادی و شورای ملی و گفتگو با شما مردم کوچه و بازار که هنوز دو دل میباشند گروهی خود جوش در شهرهای مختلف انگلستان و کشورهای دیگر براه افتاده تا بتوانند با هم میهنانی که خواهان آزادی ایران بوسیله همه ی تفکرات و گرایشهای سیاسی هستند گفتگو کرده تا ما مردم بتوانیم ایرانی به معنای واقعی آزاد را پایه ریزی کرده و از این طریق خطری که بیشتر از همیشه ایران و مردم داخل را تهدید میکند، قبل از وقوع آنرا دور و ایران را آزاد کنیم.
لازم به تذکر است ما مردم معمولی مانند شما و شما میباشیم و هیچ گونه وابستگی با دست اندرکاران منشور پیشنهادی نداریم تنها مایلیم بدینگونه کمکی باشیم تا بتوانیم مردم داخل و ایران در تمامیت پهنای آنرا هرچه زودتر آزاد کنیم.
تاریخ و محل برنامه ها:
شهر لندن: شنبه10 نوامبر از ساعت 7:30 تا 9:30 شب، کتابخانه کنزینگتون Kensington Library(برای اطلاعات بیشتر آدرس و نقشه محل روی این نوشته را کلیک کنید)
شهر گوتنبرگ کشور سوئد: یکشنبه11 نوامبر از ساعت3:00 تا 5:00 نیمروز (برای اطلاعات بیشتر آدرس و نقشه محل روی این نوشته را کلیک کنید)
شهر مندال کشور سوئد: یکشنبه11 نوامبر از ساعت 3:00 تا 5:00نیمروز لطفأ با ایمیل aban_42@hotmail.com تماس بگیرید
شهر برمینگهام: آدینه16 نوامبر از ساعت 7:00 تا 9:30 شب، برمینگهام و میدلند انستتیو The Birmingham& Midland Institute (برای اطلاعات بیشتر آدرس و نقشه محل روی این نوشته را کلیک کنید) فیلمی در این رابطه ساخته شده برای دیدن فیلم روی این نوشته را کلیک کنید
شهر لیدز: آدینه 23نوامبراز ساعت 6:00 تا 8:30 شب، دانشگاه متروپلیتن لیدز (برای اطلاعات بیشتر آدرس و نقشه محل روی این نوشته را کلیک کنید)
شهر برایتون: شنبه 1 دسامبر از ساعت 2:00 تا 4:30نیمروز، کتابخانه جوبلی تالار کنفرانس Jubilee Library (برای اطلاعات بیشتر آدرس و نقشه محل روی این نوشته را کلیک کنید)
شهر لیورپول: بزودی تاریخ و ساعت اعلام خواهد شد
و شهرهای دیگر که بزودی اعلام خواهند شد.
برای اظلاعات بیشتر لطفأ با تارنمای www.awti.org یا شماره تلفن07932776289در انگلستان تماس بگیرید