پدافند ملی‌--نافرمانی فعال مدنی-مقاومت منفی


اتحاد، تنها راه برای برون رفت از بحران ملی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هادی خرسندی : تو رو قرآن ظهور کن حضرت

گه در فکر مردمی مهدی، دلخور از دولت قمی مهدی، پس چرا غایبی ازین میدون؟ داخل چاه خود

گمی مهدی، بی خبر از وقایعی اونجا، غافل از هر تهاجمی مهدی، اگه میگی که نیست وقت

ظهور، توی سوءتفاهمی مهدی، پس شتابان ظهور کن حضرت، تورو قرآن ظهور کن حضرت...

مملکت عینهو هالیوود است، صحنه های عجیب مشهود است، رهبری واقعاً دراکولاست، موسوی

پیش او رابین هود است! مهدیا گر تو هم شوی ظاهر، نسل اسکار محو و نابود است، سینمائی اگر

ظهور کنی، جیمی ات روی پرده محمود است، مثل تارزان ظهور کن حضرت، تورو قرآن ظهور کن

حضرت... گر به یک گوشه ای کمین بکنی، نظری جانب اوین بکنی، صحنه ها از شکنجه می بینی،

که به اسلامشان یقین بکنی! ترسم آنسان شوکه شوی حضرت، که تبرّی ز هرچه دین بکنی،

هرچی دیده ولی نشه باعث، که خداوند را غمین بکنی! توی زندان ظهور کن حضرت، تورو قرآن

ظهور کن حضرت... توی سوریه خوی چنگیزی، گشته مشغول قتل و خونریزی، توی بیروت دست

همسایه، هست مشغول فتنه انگیزی، حیف و صد حیف که بهار عرب، گشته مشمول باد پائیزی،

لطف کن یک سری بزن اونجا، اگه البته نیستی بیزی! توی لبنان ظهور کن حضرت، تورو قرآن ظهور

کن حضرت... جان مهدی بهت بگم روراس، تو نمیری به حضرت عباس، بعضی وقتا ظهور باید کرد،

جون هادی رها بکن وسواس، آبروی تورو اینا بردن، سرِ اسم تو بینشون دعواس، هیچ از اینها نترس

قربونت، به امامژمون خدا با ماس، همین الان ظهور کن حضرت، تورو قرآن ظهور کن حضرت.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحوه شکل گیری و عملکرد جمهوری اسلامی با استفاده از فرامین سازمان مخفی

یهود


چهار فایل پی‌دی‌اف پیوست هستند. شماره ۵، ۴، ۶، ۷، ۸


چهار فایل پی‌دی‌اف پیوست هستند. شماره۴ ، ۵، ۶، ۷، ۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سیر تکاملی آخوند
بدون شرح