حقوق کارمندان پایگاه‌های میراث‌جهانی خوزستان به تعویق افتاد


اما به جای آن مسجد وامام زاده با طلاکاری ساخته می شود ومفت خورها سرکاربا حقوق بالا می آیند
نزدیک به ۶ ماه است که حقوق کارمندان پایگاه‌های میراث‌جهانی شوشتر و چغازنبیل به تعویق افتاده است. به‌گفته فعالان‌ میراث‌فرهنگی استان خوزستان این اتفاق سبب شده وضعیت زندگی و معیشت کارمندان این پایگاه‌ها با خطر مواجه شود.

لینک؛

 حقوق کارمندان پایگاه‌های میراث‌جهانی خوزستان به تعویق افتاد