فرقِ بین مخالفانِ جمهوری اسلامی با رقیبانِ جمهوری اسلامی را بدانیمهم میهنانِ نازنینم وقتش رسیده که تونسته باشیم فرقِ بین مخالفانِ جمهوری اسلامی و آزادی خواهان را با رقیبانِ جمهوری اسلامی را بدونیم. اونایی که میگن مخالفان و اوپوزیسیون چرا اینجور و اونجونرِ, به نگرش من شما هر کسی که چشم دیدنِ رهبرانِ جمهوری اسلامی را ندارد آزادی خواه ننامید. اونها اپوزیسیون نیستند بلکه سالها سر اینکه چرا نتونستند قدرت را در دست داشته باشند بسیار خشمگینند و زمانیکه اپوزیسیونِ واقعی که در حالِ رشد هست را میبینند کوشش میکنند تضعیفش کنند با دیکته کردن واژه های نا امید کننده و خصومت آمیز در ذهن شما و شما خود به خود یا شناخته یا نا شناخته ممکنِ به اونها کمک کنید. یادمون نره بعضیاشون حتی از صدام حمایت می کردند تا به قدرت برسند. حالا هم از عربستان و قدرتهای دیگر تمنا دارند و التماس کنان تشنه قدرتند. اونها که اوپوزیسیون نیستند


 مطمئن باشید بسیاری از احزاب و یا تشکیلاتی که خود را اپوزیسیون مینامند اگر هر کسی به جز خودشان در راس قدرت حتی در آینده ایران آزاد باشه, باز هم دشمنِ ایران و ایرانی خواهند ماند. من و تک تکِ شما فقط یک رای داریم برای نوعِ حکومتِ آینده ایرانِ آزاد. اما الان زمان رای دادن نیست پس اونایی که فقط آزادی و آبادیِ ایران و ایرانی براتون مهم هست هنوز دیر نشده که دست از خصومت و سرکوبِ شخصیتی هممیهنانتون بردارید.! ما مببینیم و میشنویم و یک روز تاریخ میشویم.

خود درگیریهای قومی و خود برتر بینی نژادی یکی از دشمنانِ اپوزیسیون هست,

قهرمانهای قلابیِ امروز یک روز خائنینِ به وطن در تاریخ نامیده خواهند شد.

 برخی از ما (نه همه ما) بنا به خصومت های شخصی به جای همت گذاشتن برای آزادی کوشش بر سرکوبِ بقیه هم میهنان میکنیم. احساس برتری مذهبی یا قومی ما باعث شده به هممیهنانمان از بالا بنگریم و البته تمام تقصیرات و مشکلات را به گردنِ هم بیندازیم

 برخی از ما(نه همه ما) میپنداریم جد در جدِ ما مبارز و کار درست بودند و قومِ دیگرِ هممیهن کارنادرست. میپنداریم فقط حقِ ما خورده شده با اینکه در ایرانِ امروز هیچ موجودِ زنده ای حقِ حیات و آرامش و آزادی و برابری را ندارد و تشنه تجربه کردنِ آن است( بجز هوادارانِ نظام و نورِ چشمی ها و سرمایه داران بی اعتنا). خود درگیریهای قومی و خود برتر بینی نژادی یکی از دشمنانِ اپوزیسیون هست و برخی از ما طلبکاریم برای نمونه: چرا رضا شاه سالها پیش با قبیله ما درگیر شد بدونِ اینکه به این قدرتِ درک برسیم چون قوم یا قبیله ما خواهانِ داشتِ حقِ نفت فقط برای زمیندارها یا مناطقِ نفت خیز بود. رضا شاه آن را برای همه می خواست. نفت ایران یا گاز یا منابع طبیعی باید مال همه هم میهنان باشد. فراموش نکنین قبائلِ ما و در حد وسیع تر همیشه در دورانی که حکومت ساماندهی نداشت همیشه یا خود زنی میکرد یا به تاراج میبرد یا با یک قبیله دیگر در جنگ بود. اجدادِ ما در دورانِ مختلفِ تاریخ هم باعثِ افتخار بودند و هم.گاهی سرافکندگی. دلیلِ اینکه برخی از ما امروز نژادِ خود را از استانِ بغلی برتر میبینیم چیست? پاسخ های بی شماری هست اما حمایتِ برخی از قدرتهای دنیا که همیشه سیاستشون دشمنی و تفرقه بین مردمِ کشورهاست برای نفوذِ بیشتر و استعمارِ بیشترِ ما را هم نادیده نمیتوان گرفت. 
هر زمان کشورِ جدیدی که در آن زندگی میکنید و یا در ایرانید اخباری را میبینید که از یک قوم ایرانی یا غیرِ ایرانی فقط حمایت میکند و کوشش میکنند خود را تنها قربانی بدانید همان زمان به خودمون بیاییم و از خودمون بپرسیم پس با بچه ها, جوانها, پیرهایی که در اختناق در همسایگی ما میمیرند و یا حق زندگانی ندارند پس چه کنیم. 
هممیهنانم هزاران سال در سختیها وخوشیها در کنارِ هم بودیم. در جنگ هادر کنارهم جنگیدیم و برخی هم خیانت کردیم, اما خائنین را فراموش نکردیم, نه بخاطر کینه توزی. شاهانِ خوب و یا قهرمانان را فراموش نکردیم, نه برای فخر فروختن, بلکه برای زمانهای سخت چون امروزِ ایران تا از گذشته ها درس بیاموزیم تا تکرار در اشتباهاتمون را کم کنیم و یا از خدمات و افتخارات گذشته بیاموزیم می توانیم خوب و زیبا و سودمند زندگی کنیم.
 برای داشتن حق مساوات و برابری و آزادی قلم و اندیشه تک تک همیمهنانمان با هر زبان و قوم  سرزمینمون خواهیم کوشید و سگس می توانیم به همیاری همسایه ها و کسانیکه می توانیم به آنها یاری بخشیم کمک کنیم. اما امروز ایران به کمک تک تک خود ما نیاز دارد. ایران رنگارنگ در زیر گرد و قبار تاریکی تشنه جوانه زدن و درخشیدن است .خود را بازیچه رقیبان جمهوری اسلامی نکنیم .

ندا سلطانفر
Top of Form


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر