اینجا قسمتی از کشور ماست


نگاهی به چشم شما ....


شاید ندونید...اینجا قسمتی از کشور ماست ... اینجا سیستان است شغل بیشتر مردمانش شتر بانی است...

Description: cid:2.2316984631@web113310.mail.gq1.yahoo.com

این مسجدشونه...

Description:  cid:3.2316984631@web113310.mail.gq1.yahoo.com

جاده هاشون ...


Description: cid:4.2316984631@web113310.mail.gq1.yahoo.com

برای پخت و پز از هیزم استفاده می کنند .گاهی اوقات بلند کردن هیزم به قیمت نیش زدن عقرب است .

..
Description: cid:5.2316984631@web113310.mail.gq1.yahoo.com

آنها مربا و پنیر را نمی شناسند فقط نان است و نان است و نان...

Description:  cid:6.2316984631@web113310.mail.gq1.yahoo.com

از معلمشون بپرسید...
از سختی تدریس بدون امکانات وفضا بپرسیداز اومدن گردبادی ناگهانی بپرسید که دفترو کتاب رو با خود می بره از اومدن حیوانات ومزاحمت و حواس پرتی بچه ها بپرسید
....

Description: cid:7.2316984631@web113310.mail.gq1.yahoo.com

نمی دونستم برای این عکس آخر چه بنویسم

...
راستی به اینا درس می دن 3هزار میلیارد چند تا صفر داره؟

Description: cid:8.2316984631@web113310.mail.gq1.yahoo.com
مطمئنم این عکسها را کسانی که
باید ببینند نمی بینند--
اينها كه مهم نيستند. مهم اينه كه ضريح امامها توي عراق از طلا ساخته بشه. و ملت ما توي اون پول بريزند.