عصبانیت بی بی سی و تریتا پارسی از اظهارات آقای رضا پهلوی

مصاحبه آقای رضا پهلوی با افق و تاکید ایشان بر بی اعتباری انتخابات در نظام ولایت فقیه و غیرواقعی بودن آمار منتشر شده در مورد میزان مشارکت در این نمایش، باعث ناراحتی نماینده بی بی سی در آمریکا، هومن مجد (مترجم سابق احمدی نژاد) و تریتا پارسی شده و با توئیتری که برای یکدیگر فرستاندند وی مورد تمسخر و انتقاد قرار دادند

----------------------------------------------------------------------------------------
امروز آقای رضا پهلوی با برنامه افق صدای آمریکا مصاحبه داشت و انتخابات در نظام ولایت فقیه را بی اعتبار شمرد و گفت که آمار منتشر شده توسط رژیم درمورد مشارکت بالای مردم قابل اعتماد نیست و نمی توان با تکیه برآن نتیجه گرفت که اکثریت مردم ایران به روحانی رأی داده اند و وی نماینده مردم است.
در حالیکه مصاحبه آقای رضا پهلوی هنوز ادامه داشت، بهمن کلباسی (نماینده بی بی سی در آمریکا)، هومن  مجد (مترجم سابق احمدی نژاد) و تریتا پارسی در توئیتری که برای همدیگر فرستادند، ایشان را مورد تمسخر و انتقاد قرار دادند که چرا آمار اعلام شده توسط وزارت کشور رژیم را زیر علامت سوال برده است. عکسی از توئیتر آنان گرفته شده که در اینجا مشاهده میکنید.
دلیل عصبانیت دلالان رژیم کاملا واضح است زیرا اگر آمار وزارت کشور را زیر علامت سوال ببریم، دراینصورت، جاانداختن آخوند واپسگرا حسن روحانی بعنوان نماینده مردم ایران غیرممکن میشود و اضافه برآن، این دروغ که اکثریت مردم ایران با شرکت در این نمایش به مشی اصلاح طلبی پاسخ مثبت داده اند نقش برآب میشود.
تریتا پارسی، دلالان رژیم و رسانه هائی مثل بی بی سی یک کارزار وسیع براه انداخته اند تا رژیم را صاحب مشروعیت و روحانی را نماینده مردم ایران معرفی کنند.
http://iraniansforum.com/index.php/aarticles/549-2013-06-24-04-13-28.html