کتاب فاجعه سینما رکس آبادانبرای مشاهده کليپ معرفی  و برای ورود به سايت بر روی

تقدیم به آخرین تماشاگران در سینما رکس آبادان که قربانی مطامع فریبکاران حرفه‌ای شدند
و
تقدیم به بازماندگان آن قربانیان که دادشان هرگز ستانده نشد
سایتی که مشاهده می کنيد به نشر اینترنتی کتاب : « فاجعه سينما رکس : آتش انقلاب اسلامی » اختصاص داده شده است. این کتاب به بررسی رویداد آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در ۲۸ امرداد ۱۳۵۷ می‌پردازد