الله

در يک ايميل آمده بود:
((من حاضر نیستم الله ی را باور داشته باشم که علت اصلی درگیری ها در جهان است. او نژاد پرستی، تبعیض جنسی، برده داری و جهل را در کتابهایش موعظه میکند، و سپس من را بجای خود ، به جهنم می فرستد اگر من "بد" باشم))
اضافه می کنم هرگزالله ی را باور نداشته باش که در کتابش 70 -80 بار شايد بيشتر به آنچه مدعی است خودش ساخته است قسم بخورد. می گوينديکبار گفتی پذيرفتم دوبار گفتی شک کردم قسم خوردی فهميدم دروغ می گويی، الله در قرآن نزدیک 80 بار به تور، به زيتون، و به شتر و درخت قسم می خورد... و تازه مدعی هستند که اوبالاترين است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر