عکس ترور نافرجام شاه در سال 1327 توسط حزب توده

عکس ترور نافرجام شاه در سال 1327 توسط حزب توده
{
شاه : خبر سلامتی خود را در بیمارستان از رادیو اعلام میکند}
پس از این تاریخ بود که شاه نسبت به توده ای ها ، کومونیستها ، چریکها ، فدایی ها و ... بدبین شد و جلوی فعالیت آنها را گرفت !

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر