تاج گلی نثار به آرامگاه پدر تاج دار ملت ایران اعلیحضرت محمد رضا شاه

با کمال افتخار تاج گلی نثار به آرامگاه پدر تاج دار ملت ایران اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی آریامهر 5 امرداد 1391 قاهره

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر