اختلاف و درگیری بین اعضای مملکت (مجلس،رهبر خامنه ای


اختلاف و درگیری بین اعضای مملکت (مجلس،رهبر خامنه ای
و برادران لاهیجانی و رفسنجانی با احمدی نژاد و دولتش)
توجه توجه هم اکنون طبق خبر رسیده از ایران آقای احمدی نژاد همانطور که اطلاع دارید وزیر اطلاعات دولت خودش را از پستش اخراج کرد و تقریبا بعد از ده روز به دستور علی خامنه ای دوباره به پستش برگشت در این مدت ده روز خود احمدی نژاد در وزارتخانه اطلاعات از ارشیو آنجا تمام اسناد و مدارک محرمانه مربوط ب...


ه سران اعضای مملکت از جمله رهبر خامنه ای و رفسنجانی در رابطه با خلافکاریهای آنها از جمله قتلهای زنجیره ایی و ترور شخصیتها و کشتار زندانیان سیاسی که به دستور خامنه ای و رفسنجانی صورت گرفته را برداشته وکپی کرده حال آقای احمدی نژاد از اینها آتو و مدارک خوبی بر علیه اینها در دست دارد که اگر این مدارک را به ملت ایران افشا کند این جنایت کاران از پست خود به زمین خواهند افتاد و اندک مردمی که به اینها اعتقاد دارند از آنها رو برمیگردانند و به همین خاطر خامنه ای که از این موضوع اطلاع دارد به مجلس دستور داده که با آقای احمدی نژاد تا اتمام مهلت پست رئیس جمبوری با او کنار بیایند و وحدت خود را حفظ کنند ،حال خامنه ای و رفسنجانی به نظر ما سه گزینه دارند ، ۱ احتمال دارد که احمدی نژاد را ترور کنند ، ۲ احتمال دارد که مثل مشاور ش او را هم به زندان بیندازند ،۳ احتمال دارد بعد از اتمام رئیس جمبوری پست خوبی در جای دیگری به او واگذار کنند تا سکوت کند پس این طور که معلوم است آقای احمدی نژاد آدم خطرناکی برای این جنایت کاران شده کسی که خود خامنه ای به جای مردم او را به پست رئیس جمبوری منصوب کرد و همیشه میگفت که احمدی نژاد به فکر من نزدیکتر است و رای مردم را نادیده گرفته حال همین شخص دشمنش شده مردم شریف ایران خودتان قضاوت کنید که دعوا بر سر قدرت است و ببینید که چه جنایت کارانی بر ما حکومت میکنند.