اعراب زیر قرارشان زده اند، جزایر سه گانه متعلق به ایران استنویسنده و تحلیلگر سرشناس مصری سرانجام لب به سخن گشود و ادعاهای امارات عربی متحده درباره مالکیت جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس یعنی تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی را بی پایه و اساس دانست.
درپی این اظهار نظر تاریخی و مستند این نویسنده سرشناس و تحلیلگر مصری درباره جزایر سه گانه ایرانی دولت امارات متحده عربی هم سر دشمنی با محمد حسنین هیکل را آغاز کرده است، حال این که تنها تا چند وقت پیش دولت امارات متحده عربی هم وی را به عنوان مهندس انقلاب مردمی مصر لقب داده بود.
گفتنی است محمد حسنین هیکل نویسنده سرشناس مصری در زمان حکومت جمال عبد الناصر رئیس جمهور فقید مصر در دهه شصت قرن بیستم در مذاکراتی که در این خصوص بین ایران و غرب برای مالکیت این جزایر آغاز شده بود، حضور داشت.
به گفته حسنین هیکل کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در آن زمان حضوری به شکل کنونی نداشتند و هنوز از استعمار استقلال نیافته بودند، این خود اعراب بودند که در آن زمان این جزایر سه گانه را به نفع ایران واگذار کردند.
این نویسنده مصری درباره ادعای امارات متحده عربی در خصوص مالکیت این سه جزیره به صورت واضح و شفاف گفت: اختلاف بین امارات متحده عربی و ایران بر سر مالکیت این جزایر ایرانی در واقع اختلاف نظر ساختگی و واهی اماراتی ها به شمار می آید، و اختلافی که اماراتی ها در این باره مدعی آن هستند در واقع اختلاف با انگیزه های کاملاً سیاسی است.
ادامه>وی در این باره با استناد به یک موضوع تاریخی در این زمینه گفت: ملک فیصل پادشاه سعودی فقید عربستان در آن زمان رهبری مذاکرات کشورهای عربی با ایران را در این باره برعهده گرفته بود، در آن زمان کشورهای عربی خواستار آن شدند تا بحرین که در آن زمان ۷۰ درصد جمعیتش را شیعیان تشکیل می دادند، به یک کشور عربی تبدیل شود و در مقابل این سه جزیره را که اکنون امارات متحده عربی مدعی مالکیت آن است به ایران واگذار شود.
وی در ادامه افزود: متاسفانه سران عرب در آن زمان می خواستند بر اکثریت شیعی ساکن بحرین یک اقلیت سنی حکومت یابد، و از این رو از دیگر کشورهای منطقه خواستند تا از این پس بحرین را جزو کشورهای عربی منطقه به شمار آورند.
این نویسنده سرشناس عربی افزود: حاکمان عرب در آن تاریخ به دنبال مقابله با توازن شیعی و عربی بودند و هرگز به فکر مالکیت جزایر سه گانه تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی نبودند.
حسنین هیکل در این باره گفت: اکنون کشورهای عربی نمی توانند به ایران بگویند از منطقه عربی خارج شوید و این جزایر را به امارات متحده عربی واگذار کنید تا ما بتوانیم به توازن شیعی و سنی در منطقه جامه عمل بپوشانیم.
وی در این باره از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دعوت کرد بین مسائل کم ارزش و مسائل با ارزش بالاتر تفاوت قائل شوند چرا که در منطقه تهدیدهای بزرگ تری هست که تنها با وحدت میان کشورهای منطقه می توان بر آنها غلبه کرد.
محمد حسنین هیکل در پایان از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواست به جای کندوکاو از مسائلی که موجب تنش در منطقه می شوند به دنبال منافع مشترک باشند و ببینند چه چیزی بیشتر برای آنها می تواند مفید و ضروری باشد.
http://www.hafteh.de/?p=55777