پس از پنجاه سال منتشر شد: شاه ایران نامزد دریافت جایزه صلح نوبل بود »


«پس از پنجاه سال منتشر شد: شاه ایران نامزد دریافت جایزه صلح نوبل بود »تاریخ خبر : شنبه 5 مهر = 27 سپتامبر 2014
...
بر اساس قواعد کمیته بررسی و انتخاب نامزدهای کسب جایزه صلح نوبل، این اجازه وجود ندارد که زودتر از گذر پنجاه سال، نام، اسناد و اطلاعات مربوط به نامزدها منتشر شود. بر همین مبنا و در اعلام اخیری که سایت رسمی نوبل از اسامی نامزدهای کسب جایزه صلح برای سال 1964 میلادی اعلام کرده است نام «محمدرضاشاه پهلوی» درفهرست نهایی بررسی‌ها برای اعطای جایزه صلح دیده می‌شود در این مطلب عنوان شده که در اصل چهل و سه نفر برای آن سال نامزد شده بودند که این لیست سیزده نفری پس از بررسی‌های اولیه ایجاد و تنظیم شده است که در پایان دکتر «مارتین لوترکینگ» موفق به کسب جایزه صلح نوبل برای سال ١٩۶۴شد.
وب سایت رادیو کوچه
‎‎نگاشت‎ by Azita Ghobadi.‎