نه به جمهوری ضد ایرانی

جمهوری ضد ایرانی  نفس های آخرش را می کشد. تنها راهی که برای تداوم  حکومتی اعدام میکند، شکنجه میکند، تجاوز می‌کند. حکومتی که بویی از ایرانی بودن ندارد و هیچ دلی در گروی ایران ندارد بزودی نابود خواهد شد. حکومتها و وزارت‌های خارجه کشورهایی که هنوز حامی این حکومت کثافت و نسل کشهستند نیز دشمنان ما محسوب میشوند. ما ایرانی آباد و آزاد می‌خواهیم و خواهان دوستی با کشورهای دیگر هستیم. دست از حمایت این بی ناموس آن بردارید. تا در تاریخ ننگ ما نشوید. ایران آزاد خواهد شد و خون‌های ریخته شده روی زمین نخواهند ماند. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر